Regulamin Tenis Challenge

 1. Wszystkie rozgrywane mecze challengowe muszą być zgłoszone i rozegrane na kortach Klubu ASTRA.
 2. Wynik meczu będzie uznany do klasyfikacji challengowej, jeśli będzie rozegrany min. jeden set do 6-ciu gemów. Zalecamy formułę do dwóch wygranych setów, decydujący set tiebreak do 10.
 3. Każdy  zawodnik z listy challengowej może wyzwać drugiego zawodnika, który zajmuje max. 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej zawodnik wyzywający zajmuje miejsce wyzwanego, a przegrany spada o jedno miejsce.
 4. Wyzywający kontaktuje się z osobą wyzywaną bezpośrednio lub przez koordynatora, ustalając termin meczu.
 5. Nie można wyzywać zawodników, którzy zostali wyzwani wcześniej i muszą skończyć ustalone spotkania.
 6. Zawodnik, który umówiony jest na mecz nie może umówić się jednocześnie na inny, dopóki nie rozegra wcześniej ustalonego meczu.
 7. Każdy zawodnik ma prawo zgłoszenia nieobecności w rozgrywkach na okres max. 2 tygodni.
 8. Zawodnicy, którzy rozegrali pomiędzy sobą mecz, nie mogą rozegrać go ponownie dopóki któryś z nich nie rozegra meczu z innym zawodnikiem.
 9. Zawodnik, który odmówi gry 3 razy z rzędu, będzie przesunięty na niższą pozycję.
 10. Po rozegranym meczu zwycięzca ma obowiązek powiadomić koordynatora rozgrywek o jego wyniku.
 11. Nowy gracz chcąc dołączyć do Challengu wyzywa dowolnie wybranego zawodnika z listy. Jeśli wygra, wchodzi na jego miejsce, a pozostali spadają o jedną pozycję. W przypadku przegranej zajmuje ostatnie miejsce na liście.
 12. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach biorą na siebie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa w czasie gry. Sprawy związane ze stanem zdrowia zawodnik bierze na własna odpowiedzialność.
 13. Opłatę za wynajem kortu zawodnicy ponoszą  po połowie.
 14. Ustala się początek rozgrywek na dzień 1 maja, a zakończenie na 10 września.
 15. Organizator - Klub ASTRA ma ostateczne zdanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. Koordynatorem Challengu jest Andrzej Słowiński tel. 501 718 746.